Advokatska kancelarija Vila Nermin: Zaštita prava iz radnog odnosa

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. marta 2020. godine pandemiju zbog širenja novog korona virusa, odnosno bolesti koju virus uzrokuje, a koja se označava skraćenicom COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). U Bosni i Hercegovini prvi slučaj oboljenja od COVID-19 zabilježen je 05. marta 2020. godine, a 17. marta je na teritoriji BiH proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće. Nadležni organi vlasti na državnom i federalnom nivou, kao i na nivou jedinica lokalne samouprave preduzeli su niz mjera i aktivnosti radi sprečavanja širenja bolesti koju uzrokuje novi korona virus.

S tim u vezi, Federalni štab civilne zaštite Federacije BiH donio je niz naredbi koje se odnose na obustavu pružanja usluga u ugostiteljskim objektima, otkazivanju javnih skupova, obustavu rada trgovina, otvorenih pijačnih i tržišnih prostora, organizovanju rada trgovina osnovnim prehrambenim artiklima, obustavi javnog  prevoza itd. Slične mjere donesene su i u Republici Srpskoj, te je stoga dozvoljen rad isključivo privrednim subjektima koji se bave sljedećim djelatnostima:  tehnički pregled i osiguranje, stovarišta građevinskog materijala, usluge isporuke opreme javnim preduzećima (kancelarijski materijal), vulkanizeri i automehaničari, mobilni operateri, kiosci, mesnice, pogrebna oprema.

Obzirom na novonastalu situaciju u privredi, kako svjetskoj tako i Bosne i Hercegovine, a koja za sobom povlači novu finansijsku krizu, svjedoci smo velikog broja otkazivanja ugovora o radu. Tako je, primjera radi,  na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo 18. marta bilo je 58.029 osoba, dok je na dan 30. mart već 58.571 osoba što je za 542 osobe više. Ova brojka će se sigurno povećati nastupanjem novog mjeseca, kada će poslodavci radi još uvijek nejasnih mjera nadležnih organa, a suočeni sa velikim finansijskim gubicima radi nemogućnosti obavljanja osnovne djelatnosti, pristupiti masovnom otpuštanju radnika. Pored navedenog, primjetna su i druga masovna kršenja prava radnika u novonastaloj situaciji, a koja iziskuju blagovremenu i pravilnu reakciju.

S tim u vezi, ovim putem savjetujemo građanima da pravovremeno osiguraju zaštitu svojih prava kod poslodavca u slučaju povrede prava iz radnog odnosa, a obzirom na propisane zakonske rokove koje definiše Zakon o radu. Naime, u slučaju povrede prava iz radnog odnosa, procesna pretpostavka za osiguranje sudske zaštite prava zaposlenika jeste ranije obraćanje poslodavcu u roku i na način predviđen Zakonom o radu.

Također, radi velikog broja otkaza,  ali i iz sigurnosnih razloga, dana 23.03.2020. godine na zvaničnoj web stranici Službe i putem medija, objavljena je Obavijest svima onima kojima je otkazan ugovor o radu, da je Služba omogućila online prijave putem e-meila na evidenciju nezaposlenih sa tačno naznačenom dokumentacijom koja im je potrebna da bude sastavni dio datog e-maila, uz napomenu da će svi biti kontaktirani od strane uposlenika biroa radi dodatnih pojašnjenja.

Ističemo da gore navedene informacije ne predstavljaju detaljan pravni savjet za svaki pojedinačni slučaj, međutim ovim putem Vas obavještavamo da je naša kancelarija na raspolaganju svojim klijentima, te da smo dostupni na brojeve telefona  033/266-500 i 061/491-497, kao i na mail info@advokat-vila.ba.

Scroll to Top