Odbrana Halilagića i Mahmutovića zatražila ocjenu zakonitosti posebnih istražnih radnji

Na Općinkom sudu Sarajevo danas je odgođeno preslušavanje presretnutih razgovora te pregledavanje videozapisa o preuzimanju novca

U nastavku suđenja Sedinu Halilagiću i Elvedinu Mahmutoviću, optuženima za primanje mita u predmetu \”Sarajevo Tower\”, danas je Halilagićev branilac, advokat Nermin Vila predložio izmjenu dokaznog postupka, prije nego što se, kako je planirano, pristupi izvođenju dokaza Tužilaštva i preslušaju se presretnuti razgovori te pregleda videozapis o preuzimanju novca.

Nermin Vila je pred sudijom Općinskom suda Sarajevo Draganom Vukajlovićem danas detaljno obrazložio svoj prijedlog, zatraživši da Sud odgodi izvođenje pomenutih dokaza prije nego što se izvrši ocjena zakonitosti posebnih istražnih radnji.

Odbrana smatra daje riječ o nezakonito pribavljenim dokazima.

– O prigovoru se treba odlučiti odmah, da se odklone nezakoniti dokazi kako ne bi kontamirali predmet- kazao je Vila.

Konkretno, Vila tvrdi da sve što su službenici FUP-a obavili prije pribavljanja narebe Općinskog suda Sarajevo od 13. juna 2019. o provođenju posebnih istražnih radnji, urađeno na nezakonit način, te da su slijedom toga i dokazi dobiveni na osnovu naredbe suda nezakoniti.

Vila tvrdi da su istog dana kada je izdata naredba, fotografisane novčanice 33.680 eura koje je ustupio oštećeni Elmedin Pinjić, kako bi se mogle koristiti u simulaciji otkupa koja je također odmah obavljena.

Oštećeni je po njegovim riječima saslušan kao svjedok, a ne kao informator. Vila tvrdi da je oštećeni u zapisnicima dobio status informantora,a da nije posebno saslušan u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku te smatra da se nije mogao ni koristiti kao informator.

– Sve okolnosti i događaji su se odigrali prije donošenja sudske naredbe o posebnim istražnim radnjama. Sva saznaja su dobili od nezakonito korištenog informatora-kazao je Vila.

Braniteljica Elvedina Mahmutovića, advokatica Vasvija Vidović ukazala je da oštećeni nije mogao biti informator, te da je sve urađeno značajno prije naredbe Suda.

– Ovdje su unaprijed pripremljeni dokazi kazala je Vidović

Tužilac Sanin Bogunić pozvao se na odluku Vrhovnog sud FBiH koji ukazuje da se istražne radnje mogu preduzimati. On je istakao da je naredba Općinskog suda od 13. juna 2019. najbolji primjer zakonitosti, te primjer kako jedna naredna treba izgledati, sa detaljnim obrazloženjima.

– Neozbiljne su primjedbe da policija i tužioci izvode nezakonite radnje- kazao je Bogunić.

Advokat Vila je pojasnio da ne osporava zakontost naredbe Suda, već sve ono što joj je predhodilo i dokaze koje su iz nje proizašli.

Sudija Dragan Vukajlović je pretres je odgodio za 2. novembar kada će se očitovati o prijedlogu odbrane za ocjenu zakonitosti dokaza.  

Prema navodima iz optužnice Elvedin Mahmutović je, zajedno sa Sedinom Halilagićem, optužen da su od kraja maja 2019. do 10. jula 2019. godine kao odgovorne osobe firme \”Smart Invest\”, koja je bila angažirana na izgradnji stambeno-poslovnog objekta \”Sarajevo Tower\”, od podizvođača radova više puta tražili novac u iznosu od 200.000 KM, kako bi mu priznali izvršene građevinske radove pritom ga uslovljavajući prijetnjom aktivacije bankarske garancije date za ovaj posao.

Dio, prethodno označenog novca, u iznosu od oko 60 hiljada maraka oštećeni je predao optuženima, koji su prilikom preuzimanja tada i uhapšeni. Optuženi se sada brane sa slobode.

(Avaz)

Scroll to Top