Bosna i Hercegovina mora Šemsudinu Mehmedoviću isplatiti 3.000 maraka

Državni sud je donio presudu kojom je Bosna i Hercegovina dužna isplatiti naknadu nematerijalne štete zastupniku Šemsudinu Mehmedoviću u iznosu od 3.000 konvertibilnih maraka, po osnovu pretrpljene duševne boli zbog povrede ugleda i časti izazvanih hapšenjem i istragom za ratne zločine na području Tešnja. Država je presudom dužna platiti i troškove postupka u iznosu od 1.485 KM, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Tužbeni zahtjev u preostalom iznosu od 27.000 maraka se odbija zbog neosnovanosti, navodi se u presudi koju je Odbrana Mehmedovića dostavila BIRN-u BiH na uvid.

Nakon što je tužio Bosnu i Hercegovinu zbog duševne boli izazvane hapšenjem i istragom protiv njega za ratne zločine počinjene u Tešnju, Mehmedović, zastupnik Parlamentarne skupštine BiH, u završnoj riječi je zatražio naknadu nematerijalne štete u iznosu od 30.000 KM, o čemu je BIRN BiH ranije pisao.

Prilikom odmjeravanja visine naknade nematerijalne štete, kako je navedeno u presudi, Sud je zaključio da dosuđen iznos od 3.000 KM predstavlja pravičnu satisfakciju tužitelju za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda. Pri odmjeravanju su u obzir uzete sve okolnosti slučaja koje su se mogle cijeniti u ovome postupku, a koje su uticale na prirodu, težinu i trajanje duševnih patnji kod tužitelja, navodi se u presudi.

“Sud je cijenio i okolnosti samog hapšenja tužitelja od strane više naoružanih i maskiranih pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koje se odvijalo pred njegovom kćerkom i malodobnim unukom, uz pretresanje stana kao i samog tužitelja, zatim njegovo odvođenje do vozila i stavljanje lisica na ruke, uz obustavljanje saobraćaja u ulici u kojoj se nalazilo vozilo sa upaljenim rotirajućim svjetlima. Cijenila se i činjenica da se sve opisano dešavalo na očigled građana i novinara, što je potvrđeno kao istinito po tužitelju i njegovoj kćerci, čijim iskazima je Sud poklonio vjeru”, navodi se u presudi.

Prema presudi, opisane okolnosti nastupa pripadnika SIPA-e spram Mehmedovića morale su imati degradirajući efekt, na što tužba s pravom ukazuje.

“Zbog svega navedenog tužitelj je trpio duševnu bol sa različitim psihološkim sadržajima zbog povrede ugleda i časti u vidu nelagode, ljutnje, strepnje, razdražljivosti, sniženog raspoloženja, dekoncentracije te niza psihosomatskih tegoba, a sve u okviru anksiozno-depresivne reakcije kao subjektivno emocionalnog odgovora na označene optužbe kao izuzetan stresorni okidač”, opisano je u presudi Suda BiH.

Branilac Nermin Vila kaže kako je ovom presudom utvrđeno da je čitav postupak tokom hapšenja Mehmedovića bio nezakonit.

“S obzirom da je čovjek kao svjedok trebao doći da svjedoči u drugom predmetu, a onda je direktor SIPA-e iskoristio svoja nezakonita ovlaštenja da ga na takav način hapsi. Poenta je da nije bitno radi li se o 100 ili 3.000 maraka, sve novce sa kamatama će po dobijanju uplatiti u humanitarne svrhe kao pomoć ljudima koji prolaze kroz takve političke torture”, rekao je Vila za BIRN BiH.

Na ovu odluku dozvoljena je žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH u roku od 30 dana.(Detektor)

Scroll to Top