Šta je stvarnost duplih funkcija i kako na kilometar od Sarajeva političari nisu u sukobu interesa

Zakoni koji reguliraju sukob interesa na nivou FBiH i Kantona Sarajevo nisu usklađeni, što proizvodi problem u borbi protiv duplih političkih funkcija i čini se kao uzaludan proces na nižim nivoima vlasti Vlada Kantona Sarajevo je donijela uredbu kojom se osniva Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, a zakon po kojem Ured radi, …

Šta je stvarnost duplih funkcija i kako na kilometar od Sarajeva političari nisu u sukobu interesa Read More »