Bosna i Hercegovina

Građansko pravo u BiH

Građansko pravo predstavlja zastupanje pred nadležnim sudovima u pravnim radnjama poput sticanje ili promet pokretnom imovinom ili nekretninama (nepokretnom imovinom), pravna pomoć pri uknjižbi, promjena vlasnika, te postupci vezani za građevinske dozvole, urbanističke dozvole i saglasnosti.

 

Našim klijentima nudimo usluge zastupanja pred nadležnim sudovima u pravnim radnjama kojima stiču ili prometuju imovinom pokretnom ili nekretninama, pravnu pomoć pri uknjižbi, promjenama vlasnika, te postupke vezane za ishodovanje građevinskih i urbanističkih dozvola i saglasnosti. Uspješno vodimo i okončavamo postupke legalizacije pred nadležnim organima. Vršimo zastupanje u postupcima ometanja posjeda i u postupcima fizičke diobe suvlasništa.

Nudimo pravno savjetovanje i izradu svih vrsta ugovora obveznog prava, zastupanje u svim postupcima koje proizilaze iz obaveza zasnovanih na osnovu ugovora, postupke poništavanja nezakonitih ugovora.

Našim klijentima nudimo savjetovanje i izradu Ugovora o prodaji, Ugovora o razmjeni, Ugovora o zakupu, Ugovora o zajmu, Ugovora o posluzi, Ugovora o djelu, Ugovora o ortakluku, Ugovora o nalogu, Ugovora o komisionu, Ugovora o posredovanju kao i Ugovora o faktoringu.

Dugogodišnje iskustvo posjedujemo u savjetovanju i izradi po zakonskim i strukovnim standardima Ugovora o doživotnom izdržavanju. Naša kancelarija posjeduje dugogodišnje iskustvo u postupcima povodom naknada šteta materijalne i nematerijalne prirode. Uspješno vodimo postupke dokazivanja, utvrđivanja i naplate pretrpljene štete. Za naše klijente podnosimo zahtjeve da se ukloni opasnost štete kao i zahtjeve da se prestane sa povredom prava ličnosti. Naše klijente zastupamo u slučaju odgovornosti u slučaju nezgode izazvane udesom, u slučajevima štete koja nastupa po odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom. Naša advokatska kancelarija uspješno vodi postupke naknade štete prouzrokovane fizičkim bolovima, strahom, duševnim bolom zbog umanjenja fizičkih aktivnosti, zbog naruženosti kao i zbog povrede ugleda i časti.

Sa velikim uspjehom vodimo postupke naknade štete zbog smrti bliskog lica ili teškog invaliditeta. Dajemo savjete i u postupcima ugovorne odgovornosti za štetu. Također, naša advokatska kancelarija posjeduje bogato iskustvo u postupcima pred ustavnim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Iskustvo, timski rad i potpuna posvećenost klijentu u Advokatskoj kancelariji Nermin Vila.

Scroll to Top