Bosna i Hercegovina

Krivično pravo u BiH

Kroz Krivično pravo svoje klijente zastupamo i pratimo tokom cijelog istražnog i krivičnog pravnog postupka, osiguravajući im kvalitetnu podršku u rješavanju njihovih slučajeva putem pravne pomoći i neprestanog praćenja toka njihovog pravnog slučaja. Vršimo usluge savjetovanja, odbrane i zastupanja pred sudovima, od pretkrivičnog do krivičnog postupka gdje se na teret našim branjenicima stavljaju djela udruživanja radi činjenja krivičnih dijela, organizovani kriminal kao i krivična djela protiv imovine i krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine.

 

Svoje klijente zastupamo i pratimo kroz cijeli tok istražnog i krivičnog pravnog postupka, osiguravajući im kvalitetnu podršku u rješavanju njihovih slučajeva, putem pravne pomoći i neprestanog praćenja toka njihovog pravnog slučaja. Nudimo savjete u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka kao i zastupanje pred svim sudovima i institucijama u Bosni i Hercegovini.

 

Našim klijentima nudimo i uslugu izrade i upućivanja aplikacija Sudu za ljudska prava u Strazburu.

Poseban akcenat stavljamo na uspješno rješavanje velikog broja krivičnih predmeta koji se odnose na krivična djela protiv privrede i jedinstva tržišta te krivična djela iz oblasti carina. Uža specijalnost kancelarije je zastupanje branjenika u krivičnim postupcima za djela falsificiranje novca, pranje novca, porezna utaja ili prevara, neplaćanje poreza, carinska prevara, kao i krivična djela korupcije i krivična djela protiv službene dužnosti i druge odgovorne dužnosti a koja uključuju djelo primanja dara i drugih oblika koristi , davanje dara i drugih oblika koristi i zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Naša kancelarija uspješno okončava postupke u kojima se na teret našim branjenicima stavljaju djela udruživanja radi činjenja krivičnih dijela, organizovani kriminal kao i krivična djela protiv imovine i krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine.

Iskustvo, timski rad i potpuna posvećenost klijentu u Advokatskoj kancelariji Nermin Vila.

Scroll to Top