Bosna i Hercegovina

Porodično pravo i nasljedno pravo u BiH

Porodično pravo uključuje pravne savjete i zastupanje pred nadležnim sudovima u sporovima za razvod braka, podjela imovine stečene u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice. Također, porodično i nasljedno pravo uključuje zastupanje u postupcima vezanim za ukidanje roditeljskog prava, utvrđivanje majčinstva i utvrđivanje očinstva, te postupke oduzimanja poslovne sposobnosti i postavljanja staraoca. U ovu sferu prava uključeni su i ostavinski postupak, pokretanje ostavinskog postupka i ostavinska rasprava.

 

Pružamo pravne savjete i zastupanje pred nadležnim sudovima u sporovima za razvod braka, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka ili vanbračne zajednice ; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za povjeravanje zajedničke djece na čuvanje, njegu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava.

Vodimo postupke utvrđivanja materinstva i očinstva kao i postupke priznanja materinstva i očinstva.

Vodimo postupke i zastupamo naše klijente prilikom postupka zakonskog nasljeđivanja, nužnog nasljeđivanja te nudimo našu pravnu pomoć prilikom utvrđivanja nužnog dijela i zaštitu prava na nužni dio.

Nudimo izradu svih oblika testamenata kao i pravno savjetovanje prilikom izrade testamenata. Naša kancelarija nudi i uslugu sigurnog čuvanja testamenata. Posjedujemo i dugogodišnje iskustvo u postupcima poništavanja testamenata.

Iskustvo, timski rad i potpuna posvećenost klijentu u Advokatskoj kancelariji Nermin Vila.

Scroll to Top