Bosna i Hercegovina

Upravno pravo u BiH

Advokatska kancelarija i advokat Nermin Vila svojim klijentima nudi pravnu pomoć i zastupanje u svim procedurama u upravnom postupku pred svim organima uključujući promjenu imena i prezimena, rad na otpustu / odricanju iz državljanstva Bosne i Hercegovine, vođenje matičnih knjiga i evidencija preko različitih ustanova i u različitim sferama, te socijalnu sigurnost. Također, zaštita građana, provođenje zakonitosti, pravna pomoć, zastupanje u procedurama u upravnom postupku, izdavanje urbanističkih dozvola, legalizacija objekata, ostvarivanje penzije, ostvarivanje porodične penzije kao i ostvarivanje invalidske penzije su postupci koje uspješno privodimo kraju i rješavamo za naše klijente.

 

Upravno pravo je grana prava koja uređuje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje uređuju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove.

Područje života koje pokriva uprava su brojni i veoma raznoliki: od vođenja matičnih knjiga i drugih evidencija, preko policijskih i inspekcijskih poslova, komunalnih poslova, vodoprivrednih, građevinskih poslova, do poslova zdravstva, socijalne sigurnosti, školstva, kulture i mnogih drugih sfera.

Sa stanovišta provođenja zakonitosti, zaštite građana i djelotvornosti uprave vrlo su važne norme upravnog postupka. To su norme koje određuju način rada nosioca upravne djelatnosti u donošenju upravnih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama pojedinih subjekata.

Upravnu djelatnost javnog karaktera obavljaju državna tijela (tijela državne uprave). Međutim neke poslove javnog značaja mogu obavljati i pravne osobe kao što su škole, sveučilišta, zdrastvene ustanove, neka trgovačka društva i slično.

Svojim klijentima nudimo pravnu pomoć i zastupanje u svim procedurama u upravnom postupku pred svim organima uključujući promjenu imena i prezimena; rad na otpustu / odricanju iz državljanstva Bosne i Hercegovine; rad na sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine; Upisi u Matične knjige i ishodovanje Uvjerenja iz matičnih knjiga; upravni postupak na izdavanju urbanističkih suglasnosti; Upravni postupak na izdavanju građevinskih dozvola, i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata; Upravni postupak na ostvarenju redovne starosne penzije; Upravni postupak na ostvarenju porodične penzije i invalidske penzije.

Iskustvo, timski rad i potpuna posvećenost klijentu u Advokatskoj kancelariji Nermin Vila.

Scroll to Top